Возач за соларни купови FXR536D

FES Rotator во Австралија

Секач за ровови XCMG XTC8055 на локацијата

Возач за соларни купови на FES базиран на робот

Определување на XCMG дупчење бунар за длабока вода

Вибраторен чекан монтиран на багер со страничен зафат FES