FES Носете заби за опрема за основање

FES Нова серија на заби со куршуми B47K

Строга контрола на квалитетот на FES за секоја испорака - Носете заби